[Vietsub] Cố Lệ chi Bách luyến ca

Khụ, đây là MV thủy tiên, ai lôi thận nhập, đợt này cho bánh bao ra rìa một phen, Tiểu Lệ giáo chủ chói lóa lên đài!

Advertisements

One thought on “[Vietsub] Cố Lệ chi Bách luyến ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s