[MV] Thích Cố vương đạo thất chu niên ca hội

Đây là MV quảng cáo cho ca hội mừng trang Thích Cố vương đạo thiên hạ tròn 7 tuổi, tổng hợp tất cả các cặp của Trương Chung, có luôn Tiêu bang chủ ~~ Tiêu bang chủ công nha! MV ghép rất đẹp, tuy nhiên hơi ngắn, xem chưa đủ phê QAQ

Advertisements

2 thoughts on “[MV] Thích Cố vương đạo thất chu niên ca hội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s