24 thoughts on “PN Dương thư mị ảnh – 100 câu phỏng vấn

  1. bạn ơi bạn cho phép mình in các phiên ngoại của DTMT thành sách nhé, mình chỉ lưu trữ cá nhân thôi, ko vì mục đích thương mại gì đâu. Bạn đồng ý nhé. Cám ơn bạn.

  2. Bạn ơi, bạn có thể cho phép mình in phiên ngoại Hiểu tinh cô tự và 100 câu hỏi của Dương Thư Mị Ảnh thành một cuốn sách được không? Mình chỉ in để lưu trữ cá nhân thôi nên ong bạn đồng ý. Cám ơn bạn nhiều ^^ Chúc bạn ngày lành 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s