9 thoughts on “Tranh đam mỹ Dương thư mị ảnh

    • Thành thật xin lỗi nàng, hiện tại tình hình đang rất căng thẳng =”=, chúng ta cũng chỉ phòng xa cho nên mới phải tạm thời set pass, đợi khi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ gỡ pass ra, mong nàng thông cảm và chờ một thời gian *cúi đầu*

      • vậy ta có thể xin nàng cái tấm ảnh bìa quyển 2 “hiểu tinh cô tự” được hông, hqua ta vào được cơ mà ta đang k ngồi máy ta nên k dám save về õ_õ … nếu được nàng send cho ta qua mail ck0631@gmail.com nga~, ta hứa ta sẽ k share cho ai hết, ta hứa a~ … hic hic TT____TT

  1. mjk mới biết đến thế giới tuyệt vời nay.Xin các tiền bối chỉ giáo..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s