Mù màu

6e6829fajw1eltm9c8jahj211r0frq6e

MÙ MÀU

Tác giả: Ngô Đông La Bốc Cao
Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, EG mà cũng hơi bi, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Dịch: Phúc Vũ

Chương 1

Chương 2 » Chương 3

Chương 4 » Chương 5 » Chương 6

Chương 7 » Chương 8 » Chương 9 » Chương 10

Chương 11 » Chương 12 » Chương 13 » Chương 14 » Chương 15

Chương 16 » Chương 17 » Chương 18 » Chương 19

Chương 20 » Chương 21 » Chương 22

Chương 23 » Chương 24

Chương 25

6 thoughts on “Mù màu

  1. E, con bài vo? Tuong di lam roi.
    Nail luoi lam, ta ta dao chung quanh kiem truyen doc .
    Mà neu có the Phuc Vu làm xong Sat tuong tu di, minh cho no lâu lam roi.

  2. Yea…thich nhat Tuyet Trung Hoa, nhe nhàng vui tuoi nhung lai dau long toi quang thac….làm cung gan xong…Nhung khong biet Vu ranh beta khong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s