8 thoughts on “Vô hạn xuyên không (Hoàn)

  1. *nhẹ nhàng đi vào* nàng ơi, cho ta ăn vạ nhà nàng vài hôm nhé, ta bấn mấy vụ XK này lắm *híp mắt*. Cảm tạ nàng đã edit, nàng vất vả rồi. Cơ mà bộ này nàng có đặt pass chương nào k vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s