Hoàng kim cốt

HOÀNG KIM CỐT

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Linh dị thần quái, tình hữu độc chung, tiền thế kim sinh

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Dịch bởi: Phúc Vũ

10759

 Đệ nhất chương • Đệ nhị chương • Đệ tam chương

Đệ tứ chương • Đệ ngũ chương • Đệ lục chương • Đệ thất chương

Đệ bát chương • Đệ cửu chương • Đệ thập chương

Đệ thập nhất chương • Đệ thập nhị chương • Đệ thập tam chương

Đệ thập tứ chương • Đệ thập ngũ chương

Đệ thập lục chương • Đệ thập thất chương • Đệ thập bát chương

Đệ thập cửu chương • Đệ nhị thập chương

Đệ nhị thập nhất chương • Đệ nhị thập nhị chương • Đệ nhị thập tam chương

Đệ nhị thập tứ chương • Đệ nhị thập ngũ chương

Đệ nhị thập lục chương • Đệ nhị thập thất chương • Đệ nhị thập bát chương

Đệ nhị thập cửu chương • Đệ tam thập chương

Đệ tam thập nhất chương • Đệ tam thập nhị chương • Đệ tam thập tam chương

Đệ tam thập tứ chương • Đệ tam thập ngũ chương

Đệ tam thập lục chương • Đệ tam thập thất chương • Đệ tam thập bát chương

Đệ tam thập cửu chương • Đệ tứ thập chương

Đệ tứ thấp nhất chương • Đệ tứ thập nhị chương • Đệ tứ thập tam chương 

Đệ tứ thập tứ chương • Đệ tứ thập ngũ chương 

Đệ tứ thập lục chương • Đệ tứ thập thất chương • Đệ tứ thập bát chương 

Đệ tứ thập cửu chương • Đệ ngũ thập chương 

Đệ ngũ thập nhất chương • Đệ ngũ thập nhị chương • Đệ ngũ thập tam chương 

Đệ ngũ thập tứ chương • Đệ ngũ thập ngũ chương 

Đệ ngũ thập lục chương • Đệ ngũ thập thất chương • Đệ ngũ thập bát chương 

Đệ ngũ thập cửu chương • Đệ lục thập chương

Đệ lục thập nhất chương • Đệ lục thập nhị chương • Đệ lục thập tam chương

Đệ lục thập tứ chương • Đệ lục thập ngũ chương 

Đệ lục thập lục chương • Đệ lục thập thất chương • Đệ lục thập bát chương 

Đệ lục thập cửu chương • Đệ thất thập chương 

Đệ thất thập nhất chương • Đệ thất thập nhị chương • Đệ thất thập tam chương 

Đệ thất thập tứ chương • Đệ thất thập ngũ chương 

Đệ thất thập lục chương • Đệ thất thập thất chương • Đệ thất thập bát chương 

Đệ thất thập cửu chương • Đệ bát thập chương

4 thoughts on “Hoàng kim cốt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s